:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::


ข่าวสารและกิจกรรม

.:: ร้านต้นกล้า ::.
img

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ในช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2567 - 2 พฤษภาคม 2567

img

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ในช่วงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

img

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในช่วงวันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

img

กำหนดจัดอบรมระบบออนไลน์ให้กับคณะครูและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 21-24 เมษายน 2565 นี้ เวลา 13.00 - 15.00 น สถาบันวิจัยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

สถิตการเข้าชมเว็บไซต์

 •   เริ่มเปิดเว็บ 15 กุมภาพันธ์ 2557
  ออนไลน์ 1 คน
  ผู้ชมเว็บวันนี้ 8 คน
  ผู้ชมเว็บเดือนนี้ 1415 คน
  ผู้เข้าชมเว็บปีนี้ 13386 คน
  ผู้ชมเว็บทั้งหมด 150544 คน

 
สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 8

img
( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 7

img
( มิถุนายน - สิงหาคม 2559 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 6

img
( มิถุนายน - สิงหาคม 2558 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 5

img
( ตุลาคม - ธันวาคม 2556 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 4

img
( กรกฏาคม - กันยายน 2556 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 3

img
( กรกฏาคม - กันยายน 2554 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 2

img
( มีนาคม - พฤษภาคม 2554 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับปฐมฤกษ์

img
( สิงหาคม - ตุลาคม 2553 )

Fun Ways to use Maths Story Stones
Teaching maths through play in preschool
Early Childhood Math: Geometry
Early Childhood Math: Number and Operations
Early Childhood Science: The Power of Guided Play
Forest schools: A growing alternative for parents wanting less screen time for kids
Denmark's Forest Kindergartens
Forest School Melbourne - Eco Explorers Australia
How to Teach Kids to Write - 10 Easy Tips to Get Started
How to Teach Writing in Kindergarten
How to get into Play-Based Learning: Part 1 - What is Play?
How to get into Play-Based Learning: Part 2 - Small Steps to a Playful Classroom
Video 4: Play-Based Interactions With Teacher Guidanceวิทยากรรับเชิญประจำหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาประจำภาควิชาการศึกษาต่างๆ


member
ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ด้านบริหารการศึกษา
member
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
ด้านบริหารการศึกษา
member
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
member
ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::