:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::






ข่าวสารและกิจกรรม

.:: ร้านต้นกล้า ::.
img

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก 2564

"เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"

img

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ในหลักสูตร “พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต” จัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2563 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่จดหมายเรียนเชิญ

img

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย เตรียมมอบหน้ากากอนามัย แบบผ้าสำหรับโรงเรียนอนุบาลมาตรฐานสากล ทั่วประเทศ

ดร.วีระพล ศรีวุฒิชาญ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย ด้วยการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้กับนักเรียนอนุบาลและคุณครูในโครงการสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบั

img

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรยุคใหม่ ร่วมใส่ใจ ร่วมรักษ์โลก และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

งมั่นในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือนำเข้ากระดาษปราศจากสารฟอกขาว OBA Free (Optical Brightening Agents Free)

อ่านเพิ่มเติม

สถิตการเข้าชมเว็บไซต์

 •   เริ่มเปิดเว็บ 15 กุมภาพันธ์ 2557
  ออนไลน์ 1 คน
  ผู้ชมเว็บวันนี้ 7 คน
  ผู้ชมเว็บเดือนนี้ 207 คน
  ผู้เข้าชมเว็บปีนี้ 22489 คน
  ผู้ชมเว็บทั้งหมด 98457 คน

 




สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 8

img
( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 7

img
( มิถุนายน - สิงหาคม 2559 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 6

img
( มิถุนายน - สิงหาคม 2558 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 5

img
( ตุลาคม - ธันวาคม 2556 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 4

img
( กรกฏาคม - กันยายน 2556 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 3

img
( กรกฏาคม - กันยายน 2554 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 2

img
( มีนาคม - พฤษภาคม 2554 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับปฐมฤกษ์

img
( สิงหาคม - ตุลาคม 2553 )

แนะนำสถาบันวิจัยการเรียนรู้
ระมวลภาพ สัมมนาครูเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558
การปรับกระบวนทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัยยุคใหม่



วิทยากรรับเชิญประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาประจำภาควิชาการศึกษาต่างๆ

member
ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ด้านบริหารการศึกษา
member
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
ด้านบริหารการศึกษา
member
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
member
ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::