ธ สถิต ในใจ ไทยทั่วหล้า
ปวงประชา ขอกราบ แทบพระบาท
ทรงครองราชย์ อุทิศองค์ บริบาล
ทรงประทาน คำสอน เพื่อปวงชน
ธ ทรงเพียร วิริยะ อุตสาหะ
มิเลิกละ ดลประชา ให้ผ่องใส
น้อมรำลึก พระคุณ หาเปรียบใด
ทรงเสด็จสู่ สวรรคาลัย ในภพตรี

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด